Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia warsztatu pt. Zamówienia publiczne w projektach unijnych – jak prawidłowo przeprowadzić procedurę

Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia warsztatu pt. Zamówienia publiczne w projektach unijnych – jak prawidłowo przeprowadzić procedurę

Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu intensywnego warsztatu z zakresu zastosowania Prawa zamówień publicznych w ramach Programów Operacyjnych/Zamówienia publiczne w projektach unijnych – jak prawidłowo przeprowadzić procedurę, dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014-2020.

Termin wykonania usługi: 10-17 października 2016 r.

Załączniki

Zawiadomienie

Dostępne formaty: DOC (270kb) |

Odpowiedź na pytanie związane z zapytaniem ofertowym

Dostępne formaty: DOCX (308kb) |

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Dostępne formaty: DOCX (347kb) |

Załącznik 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostępne formaty: DOC (287kb) |

Załącznik 2 Formularz ofertowy

Dostępne formaty: DOC (191kb) |

Załącznik 3 Wykazy szkoleń – dla każdego trenera (trzy)

Dostępne formaty: DOC (165kb) |

Załącznik 4 Oświadczenie o braku powiązań

Dostępne formaty: DOCX (367kb) |

Załącznik 5 Projekt umowy

Dostępne formaty: DOCX (59kb) |

Załącznik 6 Protokół odbioru

Dostępne formaty: DOC (59kb) |

Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Dostępne formaty: DOCX (135kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.