Weź udział w naszej zabawie. Do wygrania nawet 10 tys. zł!
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014–2020 z 8 grudnia 2016

Dokument

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014–2020 z 8 grudnia 2016

8 grudnia 2016 r. Ministerstwo Rozwoju zatwierdziło drugą wersję "Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014–2020”.  
 

Nowa wersja wytycznych obowiązuje dla konkursów ogłaszanych od 8 grudnia br.


Najważniejsze zmiany wprowadzone do dokumentu obejmują:
1)        wprowadzenie zapisów, że programy zdrowotne lub programy polityki zdrowotnej, które przewidują badania widniejące w katalogu świadczeń gwarantowanych jako podstawowe i jednocześnie niezbędne dla realizacji tego programu, ale obejmujące także badania ponadstandardowe, stanowiące wartość dodaną do funkcjonującego systemu opieki zdrowotnej mogą być uznane za wykraczające poza zakres świadczeń gwarantowanych i niezastępujące świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
2)        wprowadzenie obowiązku stosowania przez Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi mechanizmów pozwalających na uniknięcie powielania działań realizowanych w ramach zbieżnych tematycznie programów zdrowotnych finansowanych ze środków RPO i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – w przypadku gdy Regionalny Program Zdrowotny jest realizowany w obrębie jednej z grup chorób, których dotyczą programy zdrowotne wdrażane w ramach PO WER (tj. choroby układu krążenia, choroby nowotworowe, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego lub choroby układu oddechowego);
3)        dodanie do słownika pojęć definicji osoby w wieku aktywności zawodowej;
4)        z uwagi na fakt, że Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie na bieżąco wskazuje obszary „białych plam” w zakresie profilaktyki nowotworów, które uwzględniane są w rekomendacjach Komitetu Sterującego, usunięto zapis, że projekty w ramach programów profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy oraz raka jelita grubego koncentrują działania w powiatach lub gminach o szczególnie niskim poziomie zgłaszalności na badania;
5)        w celu zapewnienia elastyczności systemu usunięto załączniki nr 2-4, określające warunki realizacji przedsięwzięć w ramach programów profilaktycznych w zakresie raka piersi, szyjki macicy oraz jelita grubego. W zamian doprecyzowano, że IZ RPO określa zakres działań możliwych do realizacji w projekcie, uwzględniając warunki realizacji przedsięwzięć w ramach aktualnie obowiązujących i wynikających z przepisów prawa wymogów wskazywanych przez Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.

 

Obowiązuje od: 2016-12-08

Załączniki

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020

Obowiązuje od: 2016-12-08 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (595kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS