Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zaproszenie od udziału w zapytaniu ofertowym w celu realizacji projektu "Poprawa jakości nauczania w wyniku rozbudowy szkoły o salę gimnastyczną i doposażenie pracowni w Niepublicznej Szkole Podstawowej PIĄTKA"

Zaproszenie od udziału w zapytaniu ofertowym w celu realizacji projektu "Poprawa jakości nauczania w wyniku rozbudowy szkoły o salę gimnastyczną i doposażenie pracowni w Niepublicznej Szkole Podstawowej PIĄTKA"

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie zabudowy istniejącego tarasu na pierwszym piętrze budynku w celu utworzenia sali gimnastycznej zgodnie z zakresem robót określonych poniżej oraz zgodnie z dokumentacją projektową.

 

Dokumentacja projektowa składa się z:

•    Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3

•    Przedmiaru robót – który stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

•    Projektu budowlanego – który jest dostępny do wglądu w siedzibie

Zamawiającego w godzinach pracy Zamawiającego.

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Poprawa jakości nauczania w wyniku rozbudowy szkoły o salę gimnastyczną i doposażenie pracowni w Niepublicznej Szkole Podstawowej PIĄTKA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych RPWM.09.00.00 Działania:

RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna Poddziałania: RPWM.09.03.04 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej

 

Przedmiot zamówienia:

W ramach projektu planowane są następujące prace, które podzielono na 2 zadania, a zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:

Zadanie nr 1: Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej nadbudowy. Zadanie nr 2: Pozostałe prace budowlane

Termin składania: 10 lipca 2017r.

Dane kontaktowe:

Luiza Wnuk luiza.wnuk@op.pl

tel. 660 667 611

 

Informujemy, że w niniejszym zapytaniu nie wyłoniono wykonawcy – nie wpłynęła żadna oferta.
Obowiązuje od: 2017-06-21

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Obowiązuje od: 2017-06-21 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (65kb) |

Pomiar robót

Obowiązuje od: 2017-06-21 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (1 497kb) |

Opis przedmiotu zamówienia

Obowiązuje od: 2017-06-21 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (16kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.