Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w zakresie zabudowy istniejącego tarasu w ramach projektu „Poprawa jakości nauczania w wyniku rozbudowy szkoły o salę gimnastyczną i doposażenie pracowni w Niepublicznej Szkole Podstawowej PIĄTKA”

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w zakresie zabudowy istniejącego tarasu w ramach projektu „Poprawa jakości nauczania w wyniku rozbudowy szkoły o salę gimnastyczną i doposażenie pracowni w Niepublicznej Szkole Podstawowej PIĄTKA”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie zabudowy istniejącego tarasu na pierwszym piętrze budynku, w celu utworzenia sali gimnastycznej zgodnie z zakresem robót określonych poniżej oraz zgodnie z dokumentacją projektową.

 

Dokumentacja projektowa składa się z:

•    Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3

•    Przedmiaru robót – który stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

•    Projektu budowlanego – który jest dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy Zamawiającego.


Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Poprawa jakości nauczania w wyniku rozbudowy szkoły o salę gimnastyczną i doposażenie pracowni w Niepublicznej Szkole Podstawowej PIĄTKA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014–2020, Osi priorytetowej Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych RPWM.09.00.00 Działania:RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna Poddziałania: RPWM.09.03.04 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej

 

Przedmiot zamówienia

W ramach projektu planowane są następujące prace, które podzielono na 2 zadania, a Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:

 

Zadanie nr 1: Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej nadbudowy
Zadanie nr 2: Pozostałe prace budowlane

 

Termin składania: 31 lipca 2017r.

 

Dane kontaktowe:

Luiza Wnuk

luiza.wnuk@op.pl

tel. 660 667 611

 

 

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Dostępne formaty: DOCX (65kb) |

Załącznik nr 3

Dostępne formaty: DOCX (16kb) |

Przedmiar robót

Dostępne formaty: PDF (1 497kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.