Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych na potrzeby firmy Glob Metal

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych na potrzeby firmy Glob Metal

Zamówienie dotyczy zadania: Przygotowanie terenu inwestycyjnego na potrzeby firmy Glob Metal – roboty przyłączeniowe i instalacyjne.


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych:

a)            przyłącze i sieć wodociągowa

b)           przyłącze i sieć kanalizacji sanitarnej

c)            przyłącze i sieć kanalizacji deszczowej

d)           przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej

e)            przyłącze i sieć elektroenergetyczna

na potrzeby budowy hali produkcyjnej prefabrykatów betonowych z węzłem betoniarskim na działce nr ewid. 37/9 obręb 7 przy ulicy Towarowej w Mrągowie, wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 37/9, 9/54, 19/6, 9/71, 37/2, 18 obręb 7 miasto Mrągowo.

Dokumentacja projektowa: https://drive.google.com/open?id=0B-dPg164IXdtdjhubkpiR3hGejQ

 

Termin składania ofert: 20/09/2017 r. godz. 10.00

Kontakt: Piotr Durski, tel. 665 155 845, e-mail: piotr.durski@projektfox.pl

 

 

Komunikat z 21.09.2017 r.

W związku z zakończonym postępowaniem z dnia 04/09/2017, l.dz. 01_09_2017_RPO_1_3_4_GlobMetal o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie terenu inwestycyjnego na potrzeby firmy Glob Metal – roboty przyłączeniowe i instalacyjne., informujemy, że do dnia 20.09.2017 r. do godz. 10.00 wpłynęły oferty od:

Oferta nr 1  „BUDEXTAN” Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o.

Do realizacji została przyjęta oferta:

Oferta nr 1   „BUDEXTAN” Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o.

Uzyskana liczba punktów:

Oferta nr 1:

Kryterium nr 1 -  CENA: 100,00 pkt.

Obowiązuje od: 2017-09-01

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Obowiązuje od: 2017-09-01 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (4 763kb) |

Załączniki do zapytania ofertowego

Obowiązuje od: 2017-09-01 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOC (115kb) |

Wzór umowy na roboty budowlane

Obowiązuje od: 2017-09-01 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (3 664kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.