Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu „Synergia” 1/Z/ARCHE/2017 - Fundacja Projekt ARCHE - 24.10.2017

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu „Synergia” 1/Z/ARCHE/2017 - Fundacja Projekt ARCHE - 24.10.2017

Krótki opis zamówienia: Przedmiotem niniejszego zapytania jest przeprowadzenie dla rodzin z gminy Wydminy (osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym) warsztatów psychologicznych, warsztatów z asertywności, warsztatów z z gospodarowania budżetem domowym, warsztaty z wolontariatu rodzinnego, warsztaty dot. ekonomii społecznej, warsztaty: wzmocnienie więzi rodzinnych. W warsztatach wezmą udział rodziny (102 osoby podzielone na 6 grup). Miejscem realizacji zamówienia będzie obszar całej gminy Wydminy (dokładne miejsce prowadzenia warsztatów zostanie wskazane przez Zamawiającego). Istnieje możliwość składania ofert częściowych. Każdy oferent może złożyć ofertę na kilka części zamówienia  zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami. Łączna suma godzin warsztatów w poszczególnych częściach wynosić będzie 240 godzin. Dokładne daty i godziny zajęć Wykonawca ustali w porozumieniu ze Zleceniodawcą.

Data składania ofert: do 06.11.2017 r. godz. 10:00

Dane kontaktowe: Kamil Purłan,

e-mail: fundacja@projektarche.pl

tel. 509 055 320

 

 

Informacja o wyniku postępowania nr 1/Z/ARCHE/2017 – 13.11.2017 r.

 

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 24.10.2017 r., Nr 1/Z/ARCHE/2017 na wykonawcę warsztatów dla rodzin z gminy wiejskiej Wydminy, w związku z realizacją projektu „Synergia” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszych ofert:

Część I: Akademia Doradztwa i Rozwoju Zawodowego Magdalena Chmielewska, ul. Dworska 6a Gajewo, 11-500 Giżycko Część II: Elżbieta Szajrych „Feniks” Gabinet Psychologiczny, ul. Unii Europejskiej 20 m.104, 11 – 500  Giżycko Część III: Paulina Łopatek, ul. Wilanowska 22/1, 11-500 Giżycko Część IV: Akademia Doradztwa i Rozwoju Zawodowego Magdalena Chmielewska, ul. Dworska 6a Gajewo, 11-500 Giżycko Część V: Adam Puza, ul. Sezamkowa 23, 19-300 Ełk Część VI: Elżbieta Szajrych „Feniks” Gabinet Psychologiczny, ul. Unii Europejskiej 20 m.104, 11-500 Giżycko

Uzasadnienie – wybrane oferty, spełniają wszystkie warunki i kryteria określone przez Zamawiającego oraz uzyskały największą ilość punktów.

Obowiązuje od: 2017-10-24

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Obowiązuje od: 2017-10-24 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (347kb) |

Wzór oferty

Obowiązuje od: 2017-10-24 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (271kb) |

Życiorys zawodowy trenera

Obowiązuje od: 2017-10-24 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (239kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.