Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu „Rodzina to siła” 2/Z/ARCHE/2017 - Fundacja Projekt ARCHE - 24.10.2017 r.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu „Rodzina to siła” 2/Z/ARCHE/2017 - Fundacja Projekt ARCHE - 24.10.2017 r.

Krótki opis zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie dla rodzin z gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński (osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym) zajęć: poradnictwo psychologiczne, trening relacji rodzinnych, trening umiejętności wychowawczych, trening prawidłowego funkcjonowania rodzin. W warsztatach wezmą udział rodziny (102 osoby podzielone na 6 grup). Miejscem realizacji zamówienia będzie obszar całej gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński (dokładne miejsce prowadzenia warsztatów zostanie wskazane przez Zamawiającego). Istnieje możliwość składania ofert częściowych. Każdy oferent może złożyć ofertę na kilka części zamówienia  zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami. Łączna suma godzin warsztatów w poszczególnych częściach wynosić będzie 240 godzin. Dokładne daty i godziny zajęć Wykonawca ustali w porozumieniu ze Zleceniodawcą.

Data składania ofert: do 06.11.2017 r. godz. 10:00

Dane kontaktowe:

Karolina Chomej

k.chomej@projektarche.pl

tel. 507 124 860
 

 

Informacja o wynikach postępowania - 13.11.2017 r.

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 24.10.2017r., Nr 2/Z/ARCHE/2017 na wykonawcę warsztatów dla rodzin z gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński, w związku z realizacją projektu „Rodzina to siła” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014–2020.

W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszych ofert:

Część I: Elżbieta Szajrych „Feniks” Gabinet Psychologiczny, ul. Unii Europejskiej 20 m.104, 11 – 500 Giżycko

Część II: Elżbieta Szajrych „Feniks” Gabinet Psychologiczny, ul. Unii Europejskiej 20 m.104, 11 – 500 Giżycko

Część III: Elżbieta Szajrych „Feniks” Gabinet Psychologiczny, ul. Unii Europejskiej 20 m.104, 11 – 500 Giżycko

Część IV: Elżbieta Szajrych „Feniks” Gabinet Psychologiczny, ul. Unii Europejskiej 20 m.104, 11 – 500 Giżycko

Uzasadnienie – wybrane oferty, spełniają wszystkie warunki i kryteria określone przez zmawiającego oraz uzyskały największą ilość punktów.

Obowiązuje od: 2017-10-24

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Obowiązuje od: 2017-10-24 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (284kb) |

Wzór oferty

Obowiązuje od: 2017-10-24 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (251kb) |

Życiorys zawodowy trenera

Obowiązuje od: 2017-10-24 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (237kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.