Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowe na usługi aktywizacyjno-integracyjne – Akademia Rodziny – trening relacji rodzinnych, Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego – 13.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe na usługi aktywizacyjno-integracyjne – Akademia Rodziny – trening relacji rodzinnych, Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego – 13.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców na zasadach bazy konkurencyjności dla zlecenia realizowanego w ramach Projektu nr  RPWM.11.02.03-28-0025/17 pn. „Nam nie jest wszystko jedno – warsztaty i szkolenia wspierające rodziny kształtujące odpowiedzialne rodzicielstwo i postawy prospołeczne z gmin Dobre Miasto, Świątki, Grunwald i Dubeninki”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, Działania RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

 

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

„Jak Nie My To Kto” z siedzibą w Morągu przy ulicy Plac Kombatantów 8/1

 

Tel./fax 89 614 10 60, mail: fundacja@jakniemytokto.org.pl

Nie przewidujemy zgłaszania ofert drogą mailową.

Załączniki

Informacja o wynikach zapytania ofertowego – 7.12.2017 r.

Obowiązuje od: 2017-12-07 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (53kb) |

Zapytanie ofertowe

Obowiązuje od: 2017-11-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (549kb) |

Załącznik nr 1

Obowiązuje od: 2017-11-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (489kb) |

Załącznik nr 2

Obowiązuje od: 2017-11-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (486kb) |

Załącznik nr 3

Obowiązuje od: 2017-11-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (493kb) |

Załącznik nr 4

Obowiązuje od: 2017-11-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (490kb) |

Załącznik nr 5

Obowiązuje od: 2017-11-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (489kb) |

Załącznik nr 6

Obowiązuje od: 2017-11-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (490kb) |

Załącznik nr 7

Obowiązuje od: 2017-11-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (486kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.