Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy wyposażenia w ramach projektu "Eksperci z Działdowa" - 14.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy wyposażenia w ramach projektu "Eksperci z Działdowa" - 14.11.2017 r.

Krótki opis zamówienia:

W związku z realizacją projektu pt. „Eksperci z Działdowa” nr RPWM.02.04.01-28-0006/17 w ramach Osi Priorytetowej 2. Kadry dla gospodarki dla Działania 2.4. Rozwój kształcenia  i szkolenia zawodowego dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty na dostawy wyposażenia.

Zamówienie dotyczy dostawy wyposażenia w ramach projektu pt. „Eksperci z Działdowa”.
W skład zamówienia wchodzi:
a) Doposażenie pracowni hybrydowej w 10 stanowisk dla uczniów/uczennic– zgodnie ze szczegółowym opisem  przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1,
b) Doposażenie stażysty w odzież ochronną – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 

 

Data rozstrzygnięcia zapytania:  22 listopada 2017 r.

 

Dane kontaktowe:

Międzynarodowe Centrum  Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o.
ul. Celulozowa 19A/6
87-800 Włocławek

kom. 509 072 597
e-mail: biuro@mcdz.com.pl

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 9.01.2018 r.

Nazwa: RENEX Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Adres:   al. Kazimierza Wielkiego 6E, 87-800 Włocławek
NIP: 888-312-38-79
Cena łączna brutto: 208.200,00 złotych 

 

Obowiązuje od: 2017-11-14

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Obowiązuje od: 2017-11-14 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (756kb) |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Obowiązuje od: 2017-11-14 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (47kb) |

Oferta

Obowiązuje od: 2017-11-14 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (53kb) |

Oświadczenie

Obowiązuje od: 2017-11-14 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (47kb) |

Wzór umowy

Obowiązuje od: 2017-11-14 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (55kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.