Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Eksperci z Działdowa" - 14.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Eksperci z Działdowa" - 14.11.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH

W związku z realizacją projektu pt. „Eksperci z Działdowa” nr RPWM.02.04.01-28-0006/17 w ramach Osi Priorytetowej 2. Kadry dla gospodarki dla Działania 2.4. Rozwój kształcenia  i szkolenia zawodowego dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty na szkolenia zawodowe dla uczniów i nauczycieli

 

Zamówienie dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pt. „Eksperci z Działdowa”. W skład zamówienia wchodzi:

A) Przeprowadzenie zajęć z zakresu nowoczesnego montażu pakietów elektronicznych z elementami SPACE (zwane IPC) dla 60 uczniów/uczennic (grupy  średnio po 10 osób), każda grupa 48 godzin, łącznie 288 godzin zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,

B) Przeprowadzenie zajęć z zakresu pakietów elektronicznych z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowanie SPACE (BGA) dla 60 uczniów/uczennic (grupy średnio po 10 osób), każda grupa 16 godzin, łącznie 96 godzin zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,

C) Przeprowadzenie zajęć z zakresu elektryczność statyczna a urządzenia elektryczne (ESD) dla 60 uczniów/uczennic (grupy średnio po 10 osób), każda grupa 8 godzin, łącznie 48 godzin zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym z załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,

D) Przeprowadzenie zajęć z zakresu nowoczesnej metody ręcznego montażu i napraw pakietów elektronicznych, w tym zawierających elementy wykorzystywane w przestrzeni kosmicznej i BGA, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę antystatyczną we współczesnej branży elektronicznej dla 4 nauczycieli, 9 dni po 8 godzin, łącznie 72 godziny zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym z załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,

E) Wynagrodzenie trenerów prowadzących szkolenie,

F) Koszty dojazdu trenerów na miejsce realizacji szkoleń,

G) Koszty noclegów dla trenerów zamiejscowych,

H) Koszt międzynarodowej certyfikacji i certyfikatów IPC dla każdego uczestnika zajęć,

I) Koszt wydania certyfikatów Ministerstwa Edukacji Narodowej dla każdego uczestnika zajęć IPC,

J) Koszt egzaminów IPC,

K) Koszt międzynarodowej certyfikacji i certyfikatów IPC dla każdego uczestnika zajęć,

L) Koszt wydania certyfikatów Ministerstwa Edukacji Narodowej dla każdego uczestnika zajęć BGA,

M) Koszt egzaminów BGA,

N) Koszt międzynarodowej certyfikacji i certyfikatów IPC dla każdego uczestnika zajęć,

O) Koszt wydania certyfikatów Ministerstwa Edukacji Narodowej dla każdego uczestnika zajęć ESD,

P) Koszt egzaminów ESD,

Q) Zapewnienie materiałów dla uczestników zgodnie ze szczegółową specyfikacją w Opisie Przedmiotu zamówienia.

Data rozstrzygnięcia zapytania:  22 listopada 2017

Dane kontaktowe:
Międzynarodowe Centrum  Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o.
ul. Celulozowa 19A/6
87-800 Włocławek

kom. 509 072 597
e-mail: biuro@mcdz.com.pl

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 9.01.2018 r.

Nazwa: RENEX ELECTRONICS EDUCATION CENTER
Adres:   al. Kazimierza Wielkiego 6E, 87-800 Włocławek
NIP: 888-101-14-61
Cena łączna brutto: 567.200,00 złotych 

 

Obowiązuje od: 2017-11-14

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Obowiązuje od: 2017-11-14 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (767kb) |

Załącznik nr 1

Obowiązuje od: 2017-11-14 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (62kb) |

Załącznik nr 2

Obowiązuje od: 2017-11-14 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (50kb) |

Załącznik nr 3

Obowiązuje od: 2017-11-14 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (46kb) |

Załącznik nr 4

Obowiązuje od: 2017-11-14 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (48kb) |

Załącznik nr 5

Obowiązuje od: 2017-11-14 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (46kb) |

Załącznik nr 6

Obowiązuje od: 2017-11-14 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (49kb) |

Załącznik nr 7

Obowiązuje od: 2017-11-14 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (87kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.