Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru osoby świadczącej osobiście wsparcie psychologiczne w procesie reintegracji społecznej i zawodowej - 17.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru osoby świadczącej osobiście wsparcie psychologiczne w procesie reintegracji społecznej i zawodowej - 17.11.2017 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Otwórz się na zmianę z AlterCIS” nr RPWM.11.01.03-28-0002/17 w ramach Osi Priorytetowej 11. Włączenie Społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.3  Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług wsparcia psychologicznego.

 

Przedmiotem zamówienia jest: wybór osoby świadczącej osobiście wsparcie psychologiczne w procesie reintegracji społecznej i zawodowej dla uczestników projektu zgodnie z zadaniami w projekcie:

  • Opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla uczestników projektu;
  • udział w tworzeniu i wdrażaniu Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego dla uczestników projektu;
  • wspieranie w aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem;
  • ocena i reagowanie na bieżące potrzeby, problemy uczestników wraz z zespołem projektowym;
  • prowadzenie spotkań indywidualnych i warsztatów rozwijających kompetencje społeczne i interpersonalne w obszarze reintegracji do życia społecznego;
  • wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym w podejmowanych przez nie inicjatywach społecznych i aktywności zawodowej;
  • stała współpraca z zespołem projektowym.

Uczestnikami w projekcie są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i zawodowym, długotrwale bezrobotne w tym osoby niepełnosprawne.

 

Data rozstrzygnięcia zapytania: 29 listopada 2017 r. do godz. 14.

 

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie ADELFI

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS

ul. Małeckich 3 lok. 16

19-300 Ełk

tel. 87 737 72 43

e-mail: altercis@adelfi.pl 

 

Komunikat z 23.11.2017 r. o unieważnieniu zapytania ofertowego NR 01/2017/ZO/AlterCIS

Unieważnienie zapytania ofertoego dotyczącego wyboru osoby świadczącej osobiście wsparcie psychologiczne w procesie reintegracji społecznej i zawodowej dla uczestników projektu „Otwórz się na zmianę z AlterCIS” finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie ADELFI informuje o unieważnieniu zapytanie ofertowe nr 01/2017/ZO/AlterCIS z dnia 17.11.2017 r. z uwagi na błędne zapisy w załącznikach do zapytania ofertowego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powtórne zapytanie ofertowe zostanie ogłoszone niezwłocznie po usunięciu błędów.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Obowiązuje od: 2017-11-17

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Obowiązuje od: 2017-11-17 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (115kb) |

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego – wzór formularza oferty

Obowiązuje od: 2017-11-17 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (94kb) |

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – wzór umowy

Obowiązuje od: 2017-11-17 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (97kb) |

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego – wzór CV doradcy

Obowiązuje od: 2017-11-17 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (94kb) |

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – protokół odbioru usługi

Obowiązuje od: 2017-11-17 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (93kb) |

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - oświadczenie

Obowiązuje od: 2017-11-17 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (93kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.