Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansowo-ekonomiczną - 29.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansowo-ekonomiczną - 29.11.2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Studium wykonalności wraz z analizą finansowo-ekonomiczną dla projektu pn. Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego, zgodnie z wymogami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działania 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej (strona internetowa: http://rpo.warmia.mazury.pl/), w tym również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w zakresie przedmiotu umowy, których realizacja będzie wymagana oraz interpretowanie i wyjaśnienie wątpliwości dotyczących dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę na potrzeby kompleksowej realizacji zadania, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wynikających z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie.

 

Uwaga! 13.12.2017 r. zmiana treści zapytania ofertowego i załączników


Data rozstrzygnięcia zapytania: Oferty należy składać do dnia 15 grudnia 2017 r.

 

Dane kontaktowe:

W przypadku pojawienia się pytań Wykonawców dotyczących treści niniejszego zapytania ofertowego, należy kierować je na adres e-mail: h.wisniewska@warmia.mazury.pl

Nie będą udzielane wyjaśnienia na pytania kierowane w formie ustnej bezpośredniej lub telefonicznie.

Obowiązuje od: 2017-11-29

Załączniki

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Obowiązuje od: 2017-12-20 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (309kb) |

Zmiana zapytania ofertowego

Obowiązuje od: 2017-12-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOC (302kb) |

Zapytanie ofertowe

Obowiązuje od: 2017-12-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (369kb) |

Załącznik nr 1

Obowiązuje od: 2017-12-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (291kb) |

Wzór umowy

Obowiązuje od: 2017-12-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (349kb) |

Zapytanie ofertowe

Obowiązuje od: 2017-11-29 Obowiązuje do: 2017-12-12
Dostępne formaty: PDF (369kb) |

Wzór umowy

Obowiązuje od: 2017-11-29 Obowiązuje do: 2017-12-12
Dostępne formaty: PDF (349kb) |

Załącznik nr 1– Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Obowiązuje od: 2017-11-29 Obowiązuje do: 2017-12-12
Dostępne formaty: PDF (291kb) |

Załącznik nr 2 – Wzór formularza ofertowego

Obowiązuje od: 2017-11-29 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (14kb) |

Załącznik nr 3 – Wzór wykazu usług

Obowiązuje od: 2017-11-29 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (15kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.