Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowe na wynajem lokalu w Ełku na potrzeby prowadzenia sklepu spożywczo-przemysłowego, Stowarzyszenie ADELFI – 13.12.2017 r.

Zapytanie ofertowe na wynajem lokalu w Ełku na potrzeby prowadzenia sklepu spożywczo-przemysłowego, Stowarzyszenie ADELFI – 13.12.2017 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Otwórz się na zmianę z AlterCIS” nr RPWM.11.01.03-28-0002/17 w ramach Osi Priorytetowej 11. Włączenie Społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.3  Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu lokalu na terenie miasta Ełku na potrzeby prowadzenia sklepu spożywczo-przemysłowego w okresie 02.01.2018 r. – 31.12.2019 r.

Składanie ofert: do 27 grudnia 2017 r. do godz. 12:00

Data rozstrzygnięcia zapytania: 29.12.2017 r.

 

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie ADELFI

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS

ul. Małeckich 3 lok. 16

19-300 Ełk

tel. 87 737 72 43

e-mail: altercis@adelfi.pl

 

Załączniki

Informacja o wynikach postępowania - 29.12.2017

Obowiązuje od: 2017-12-29 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (93kb) |

Dokumentacja zip

Obowiązuje od: 2017-12-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: RAR (314kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.