Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowe na usługę przygotowania i wydawania posiłków, Stowarzyszenie ADELFI – 13.12.2017 r.

Zapytanie ofertowe na usługę przygotowania i wydawania posiłków, Stowarzyszenie ADELFI – 13.12.2017 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Otwórz się na zmianę z AlterCIS” nr RPWM.11.01.03-28-0002/17 w ramach Osi Priorytetowej 11. Włączenie Społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.3  Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty.

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od 02 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r. usług obejmujących przygotowanie posiłków oraz wydanie posiłków w lokalu dla uczestników projektu.

Składanie ofert: do 27 grudnia 2017 r. do godz. 12:00

Data rozstrzygnięcia zapytania: 29.12.2017 r.

 

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie ADELFI

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS

ul. Małeckich 3 lok. 16

19-300 Ełk

tel. 87 737 72 43

e-mail: altercis@adelfi.pl

 

Załączniki

Informacja o wynikach postępowania - 29.12.2017

Obowiązuje od: 2017-12-29 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (94kb) |

Dokumentacja zip

Obowiązuje od: 2017-12-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: RAR (318kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.