Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowe dotyczące rewitalizacji zabytkowej kamienicy - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Jagiellońska 27 - 18.12.2017 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące rewitalizacji zabytkowej kamienicy - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Jagiellońska 27 - 18.12.2017 r.

Zapytanie ofertowe dotyczyące zastępstwa inwestorskiego dla zadania dotyczącego rewitalizacji zabytkowej kamienicy przy ul. Jagiellońskiej 27 w Olsztynie poprzez remont polegający na przygotowaniu całościowej dokumentacji technicznej, administracyjnej, księgowej i urzędowej, w tym załączników do wniosku o dotację, niezbędnej do uzyskania gotowości Zleceniodawcy do udziału w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie. Wspólnota Mieszkaniowa będzie ubiegać się o dofinansowanie projektu rewitalizacji budynku ze środków EFRR zgodnie z wytycznymi konkursu dla Osi Priorytetowej VIII RPO na lata 2014-2020: Obszary wymagające rewitalizacji .

Data rozstrzygnięcia konkursu: do 29.12.2017 godz. 10:00

Dane kontaktowe: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Jagiellońska 27

ul. Jagiellońska 27 m. 3

10-273 Olsztyn

Bogusława Skokowska

e-mail: skoko36@wp.pl

Obowiązuje od: 2017-12-18

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Obowiązuje od: 2017-12-18 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (859kb) |

Załączniki do zapytania ofertowego

Obowiązuje od: 2017-12-18 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (704kb) |

Umowa

Obowiązuje od: 2017-12-18 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (240kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.