Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wytyczne programowe dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Dokument

Wytyczne programowe dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Załączniki

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej Infrastruktura transportowa Działanie 7.3 Infrastruktura kolejowa

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej Infrastruktura transportowa Działanie 7.3 Infrastruktura kolejowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Obowiązuje od: 2017-07-04 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (938kb) |

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych oraz Poddziałanie 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Obowiązuje od: 2017-06-12 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (962kb) |

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej Efektywność energetyczna, Działanie 4.4

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej Efektywność energetyczna, Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Obowiązuje od: 2017-05-29 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (594kb) |

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Obowiązuje od: 2017-05-29 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (584kb) |

Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju oraz Poddziałania 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu

Uchwała nr 15/169/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 47/784/16/V z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju, Działanie 1.5 Nowoczesne firmy, Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dostępne formaty: DOCX (20kb) | DOCX (114kb) |

Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju oraz Poddziałania 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu

Uchwała nr 47/784/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju, Działanie 1.5 Nowoczesne firmy Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dostępne formaty: DOC (207kb) |

Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Poddziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką, Poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – Schemat A, Poddziałania 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R

Uchwała nr 14/134/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 42/689/16/V z dnia 26 lipca 2016 r. zmienionej uchwała nr 47/785/16/V z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.2 Innowacyjne firmy, Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką, Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – Schemat A, Działanie 1.5 Nowoczesne firmy, Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dostępne formaty: DOCX (143kb) | DOCX (66kb) |

Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Poddziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką, Poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – Schemat A, Poddziałania 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R

Uchwała nr 47/785/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 42/689/16/V z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.2 Innowacyjne firmy Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką, Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – Schemat A, Działanie 1.5 Nowoczesne firmy Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dostępne formaty: DOCX (138kb) | DOCX (24kb) |

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Poddziałania 1.2.1,1.2.2;1.4.2 ,1.5.1.

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.2 Innowacyjne firmy, Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką, Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług - Schemat A, Działanie 1.5 Nowoczesne firmy, Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dostępne formaty: PDF (956kb) |

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Działania 8.1, 8.2 ,8.3 .

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, Działanie 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis, Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Dostępne formaty: PDF (824kb) |

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Działania 8.1 ,8.2, 8.3.

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, Działanie 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis ,Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dostępne formaty: PDF (127kb) |

Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Poddziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw

Uchwała nr 47/781/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 60/642/15/V z 13 listopada 2015 r. w sprawie Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków Poddziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dostępne formaty: DOCX (136kb) | DOCX (29kb) |

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków poddziałanie 1.3.1

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 listopada 2015 r zatwierdził wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków Poddziałnie 1.3.1 inkubowanie przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Dostępne formaty: PDF (201kb) |

Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Poddziałania 1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu Schemat A i B

Uchwała nr 20/237/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu Schemat A i B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dostępne formaty: DOCX (142kb) |

Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Poddziałania 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku- ZIT bis

Uchwała nr 62/1059/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej Efektywność Energetyczna Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski Poddziałanie 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku- ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dostępne formaty: DOCX (127kb) |

Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Poddziałania 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna)

Uchwała nr 47/782/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej Efektywność Energetyczna Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dostępne formaty: DOCX (126kb) |

Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Uchwała nr 62/1058/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej Efektywność Energetyczna Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dostępne formaty: DOCX (127kb) |

Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Poddziałania 5.4.2 Bezpieczny MOF

Uchwała nr 14/133/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, Poddziałanie 5.4.2 Bezpieczny MOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dostępne formaty: DOCX (125kb) |

Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Poddziałania 6.1.3 Instytucje kultury – ZIT bis Ełk, Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów oraz Poddziałania 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego

Uchwała nr 47/783/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej Kultura i dziedzictwo Działanie 6.1 Infrastruktura kultury Poddziałanie 6.1.3 Instytucje kultury – ZIT bis Ełk oraz Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów, Osi Priorytetowej Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dostępne formaty: DOCX (133kb) |

Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Poddziałania 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej oraz Poddziałania 9.3.5 Infrastruktura edukacji przedszkolnej

Uchwała nr 11/90/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej oraz Poddziałanie 9.3.5 Infrastruktura edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dostępne formaty: DOCX (130kb) |

Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Działania 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Uchwała nr 62/1060/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dostępne formaty: DOCX (132kb) |

Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Poddziałania 6.1.2 Instytucje kultury

Uchwała nr 11/89/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej Kultura i dziedzictwo Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dostępne formaty: DOCX (127kb) |

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Działania 3.1, 3.2, 4.5, Poddziałania 6.2.2

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej Cyfrowy Region Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych, Działanie 3.2 E-zdrowie, Osi Priorytetowej Efektywność energetyczna Działanie 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii, Osi Priorytetowej Kultura i dziedzictwo Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeża Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dostępne formaty: PDF (847kb) |

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – Schemat B, Poddziałania 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP, Poddziałania 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP

Uchwała nr 26/324/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – Schemat B, Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP, Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Obowiązuje od: 2017-04-24 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (699kb) | PDF (425kb) |

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Poddziałania 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług - Schemat B, Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP, Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dostępne formaty: PDF (842kb) |

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków poddziałanie 1.3.5

Zarząd Województwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego 25 lutego 2016 r. zatwierdził wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków poddziałnie 1.3.5 Usługi dla MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dostępne formaty: PDF (145kb) |

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w osi 5, 6 i 7

Wytyczne dotyczą działań realizowanych w osi priorytetowej 5: środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie, działanie 5.4 zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, poddziałanie 5.4.1 bezpieczeństwo Warmii i Mazur; w ramach osi priorytetowej 6: kultura i dziedzictwo, działanie 6.1 infrastruktura kultury, poddziałanie 6.1.1 dziedzictwo kulturowe; w ramach osi priorytetowej 7: infrastruktura transportowa, działanie 7.1 infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym, działanie 7.2 infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych, poddziałanie 7.2.1 mobilny MOF-ZIT Olsztyna, poddziałanie 7.2.2 infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis, poddziałanie 7.2.3 infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dostępne formaty: PDF (169kb) |

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w zakresie osi 4 i osi 5

Wytyczne dotyczą działań realizowanych w osi priorytetowej 4 efektywność energetyczna: działanie 4.1 wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, działanie 4.2  efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP, oraz w ramach osi 5 środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów: działanie 5.1 gospodarka odpadowa, działanie 5.2 gospodarka wodno-ściekowa, działanie 5.3 ochrona różnorodności biologicznej.

Dostępne formaty: PDF (193kb) |

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach osi priorytetowej Efektywność energetyczna - działanie 4.3

Dostępne formaty: PDF (152kb) |

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur - poddziałanie 1.4.1 oraz w ramach osi priorytetowej Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych - działanie 9.2

Dostępne formaty: PDF (165kb) |

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur - poddziałanie 1.3.4 oraz w ramach osi priorytetowej Kultura i dziedzictwo - poddziałanie 6.2.1

Dostępne formaty: PDF (154kb) |

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach osi priorytetowej Efektywność energetyczna - poddziałanie 4.4.2

Dostępne formaty: PDF (130kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS