Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług wsparcia psychologicznego, Stowarzyszenie Adelfi – 4.01.2018 r.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług wsparcia psychologicznego, Stowarzyszenie Adelfi – 4.01.2018 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Otwórz się na zmianę z AlterCIS” nr RPWM.11.01.03-28-0002/17 w ramach Osi Priorytetowej 11. Włączenie Społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.3  Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług wsparcia psychologicznego

 

Przedmiot zamówienia: wybór osoby świadczącej osobiście wsparcie psychologiczne w procesie reintegracji społecznej i zawodowej dla uczestników projektu, zgodnie z zadaniami w projekcie:

  • opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla uczestników projektu;
  • udział w tworzeniu i wdrażaniu Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego dla uczestników projektu;
  • wspieranie w aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym;
  • ocena i reagowanie na bieżące potrzeby, problemy uczestników wraz z zespołem projektowym;
  • prowadzenie spotkań indywidualnych i warsztatów rozwijających kompetencje społeczne i interpersonalne w obszarze reintegracji do życia społecznego;
  • wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym w podejmowanych przez nie inicjatywach społecznych i aktywności zawodowej;
  • stała współpraca z zespołem projektowym.

Uczestnikami w projekcie są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i zawodowym, długotrwale bezrobotne w tym osoby niepełnosprawne.

 

Składanie ofert: do 16 stycznia 2018 r. do godz. 12:00

Data rozstrzygnięcia zapytania: 18.01.2018 r.


Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie ADELFI

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS

ul. Małeckich 3 lok. 16

19-300 Ełk

tel. 87 737 72 43

e-mail: altercis@adelfi.pl

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - 18.01.2018 r.

W związku z realizacją projektu pn. „Otwórz się na zmianę z AlterCIS” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, iż w dniu 16.01.2018 r. o godz. 12:00 zakończyliśmy przyjmowanie ofert dotyczących zapytania ofertowego nr 01/2018/ZO/AlterCIS na wybór osoby świadczącej osobiście wsparcie psychologiczne w procesie reintegracji społecznej i zawodowej dla uczestników projektu.  

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie wpłynęły żadne oferty.

W związku z powyższym, nie został wyłoniony Wykonawca przedmiotu zamówienia. 

Załączniki

Zapytanie ofertowe zip

Obowiązuje od: 2018-01-04 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: RAR (457kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.