Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowe na rewitalizację zabytkowej kamienicy przy ulicy Żeromskiego 35 w Olsztynie poprzez remont – 1/2018, MANEZ – 30.01.2018 r.

Zapytanie ofertowe na rewitalizację zabytkowej kamienicy przy ulicy Żeromskiego 35 w Olsztynie poprzez remont – 1/2018, MANEZ – 30.01.2018 r.

Krótki opis zamówienia:

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ulicy  Żeromskiego 35 w Olsztynie poprzez remont” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z wytycznymi konkursu dla VIII Osi Priorytetowej RPO na lata 2014–2020: OBSZARY WYMAGAJACE REWITALIZACJI, działając zgodnie z zasadą konkurencyjności i równego traktowania wykonawców, w szczególności z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego  Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na remont budynku w zakresie:

Prace konserwatorskie elewacji

Prace konserwatorskie klatki schodowej

 

Data rozstrzygnięcia zapytania: 16.02.2018 godzina 15:00

Dane kontaktowe:

MANEZ Michał Cygan, ul. Kościuszki 8/2, 10-502 Olsztyn

506-792-612

m.cygan@manez.pl

 

 

Kompletna dokumentacja techniczna, zgłoszeniowa i konserwatorska znajduje się pod niniejszym linkiem: http://www.manez.pl/zarzadzanie-nieruchomosciami/dla-wykonawcow/zapyt-ofertowe-zeromskiego-35/

Obowiązuje od: 2018-01-30

Załączniki

Informacja o wynikach postępowania

Obowiązuje od: 2018-03-05 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (476kb) |

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Obowiązuje od: 2018-01-30 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (1 335kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.