Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowe na rewitalizację zabytkowych kamienic przy ulicy Mochnackiego 4 i Orkana 5 w Olsztynie poprzez remont – 1/2018 - MANEZ - 30.01.2018 r.

Zapytanie ofertowe na rewitalizację zabytkowych kamienic przy ulicy Mochnackiego 4 i Orkana 5 w Olsztynie poprzez remont – 1/2018 - MANEZ - 30.01.2018 r.

Krótki opis zamówienia: W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rewitalizacja  zabytkowych kamienic przy ulicy  Mochnackiego 4 i Orkana 5 w Olsztynie poprzez remont”  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z wytycznymi konkursu dla VIII Osi Priorytetowej RPO WiM 2014-2020: OBSZARY WYMAGAJACE REWITALIZACJI działając zgodnie z zasadą konkurencyjności i równego traktowania wykonawców , w szczególności z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego  Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na remont budynku w zakresie :

  • Prace konserwatorskie elewacji dwóch budynków
  • Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej  fundamentów  dwóch budynków
  • Prace konserwatorskie  piwnicy dwóch budynków
  • Prace konserwatorskie  stolarki okiennej i drzwiowej klatki schodowej oraz piwnicy dwóch budynków
  • Wymiana instalacji wodnej i  kanalizacyjnej dwóch budynków
  • Prace konserwatorskie  klatki schodowej dwóch budynków
 

Data rozstrzygnięcia zapytania: 16.02.2018 godzina 15:00

Dane kontaktowe:

MANEZ Michał Cygan ul. Kościuszki 8/2 10-502 Olsztyn

506-792-612

m.cygan@manez.pl

Kompletna dokumentacja techniczna , zgłoszeniowa i konserwatorska znajduję się pod niniejszym linkiem: http://www.manez.pl/zarzadzanie-nieruchomosciami/dla-wykonawcow/zapyt-ofertowe-mochnackieg-4-orkana-5/

 

Komunikat z 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany treści zapytania ofertowego

 1.    Zmiana zapytania ofertowego Zamawiającego nr 1/2018 z dnia 30-01-2018:

a.       Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłączenia całości bądź części zakresu przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt. 1 w/w zamówienia ofertowego w sytuacji kiedy oferty finansowe Wykonawców będą za wysokie do możliwości finansowych Zamawiającego.

​2. ​ Pozostałe warunki zapytania ofertowego Zamawiającego nr 1/2018 z dnia 30-01-2018 nie ulegają zmianie

 

Obowiązuje od: 2018-01-30

Załączniki

Informacja o wynikach postępowania

Obowiązuje od: 2018-03-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (475kb) |

Komunikat w sprawie zmiany w zapytaniu ofertowym - 14.02.2018 r.

Obowiązuje od: 2018-02-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (762kb) |

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Obowiązuje od: 2018-01-30 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (1 363kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.