Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowe nr 1 na dostawę 3 waflarek do wypieku wafli, Wytwórnia Wafli Jaga – 9.02.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 1 na dostawę 3 waflarek do wypieku wafli, Wytwórnia Wafli Jaga – 9.02.2018 r.

 WYTWÓRNIA WAFLI „JAGA” TRUSZKOWSKI ZBIGNIEW w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie prac badawczo rozwojowych w Wytwórnia Wafli JAGA Zbigniew Truszkowski”, dofinansowanego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, (Działania: RPWM.01.05.00 Nowoczesne firmy, Poddziałania: RPWM.01.05.01 Wdrożenie wyników prac B+R) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zwany w dalszej treści „Projektem”).

Projekt realizowany jest w ramach umowy, która zostanie podpisana z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, na podstawie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020

 

  • Miejsce złożenia oferty: WYTWÓRNIA WAFLI „JAGA" TRUSZKOWSKI ZBIGNIEW, aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 77a, 10-449 Olsztyn
    lub email: pphjaga@op.pl
  • Termin składania ofert: 10-03-2018 roku do godziny 23:59

Załączniki

Zapytanie ofertowe nr 1

Obowiązuje od: 2018-02-09 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (90kb) |

Opis zamówienia

Obowiązuje od: 2018-02-09 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (11kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.