Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Wyzwolenia 28 w Olsztynie poprzez remont 1/2018, MANEZ – 26.02.2018 r.

Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Wyzwolenia 28 w Olsztynie poprzez remont 1/2018, MANEZ – 26.02.2018 r.

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Rewitalizacja  zabytkowej kamienicy przy ulicy  Wyzwolenia 28 w Olsztynie poprzez remont” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z wytycznymi konkursu dla VIII Osi Priorytetowej RPO na lata 2014-2020: OBSZARY WYMAGAJACE REWITALIZACJI działając zgodnie z zasadą konkurencyjności i równego traktowania wykonawców, w szczególności z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na :

  • Remont dachu
  • Wymiana stolarki okienne w lokalach
  • Prace konserwatorskie piwnic
 

 

Data rozstrzygnięcia zapytania: 16.03.2018 godzina 15:00

Dane kontaktowe:

MANEZ Michał Cygan ul. Kościuszki 8/2 10-502 Olsztyn

tel. 506-792-612

e-mail: m.cygan@manez.pl

 

Kompletna dokumentacja techniczna , zgłoszeniowa i konserwatorska znajduję się pod linkiem: http://www.manez.pl/zarzadzanie-nieruchomosciami/dla-wykonawcow/zapytanie-ofertowe-wyzwolenia-28/

Obowiązuje od: 2018-02-26

Załączniki

Informacja o wynikach postępowania

Obowiązuje od: 2018-03-22 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (387kb) |

Zapytanie ofertowe

Obowiązuje od: 2018-02-26 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (1 339kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.