Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowe ZPHU Falco - 23.03.2018 r.

Zapytanie ofertowe ZPHU Falco - 23.03.2018 r.

Zapytanie ofertowe Zakładu Produkcyjno Handlowo Usługowego Falco Henryk Słowikowski związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie prac Badawczo–Rozwojowych w przedsiębiorstwie Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Falco Henryk Słowikowski w miejscowości Jedwabno”, dofinansowanego w ramach  Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, (Działania: RPWM.01.05.00 Nowoczesne firmy,   Poddziałania: RPWM.01.05.01 Wdrożenie wyników prac B+R).  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zwany w dalszej treści „Projektem”).

Projekt realizowany jest w ramach umowy, która została podpisana z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, na podstawie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Obowiązuje od: 2018-03-23

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Obowiązuje od: 2018-03-23 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (103kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.