Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług noclegowych, gastronomicznych i wynajmu sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem wraz z usługą przewozu osób - WAMA COOP - 30.05.2018 r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług noclegowych, gastronomicznych i wynajmu sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem wraz z usługą przewozu osób - WAMA COOP - 30.05.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2018/MB z dnia 30.05.2018 r.

 

W związku z realizacją projektu „Wsparcie rodzin na terenie Gminy Barczewo”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług noclegowych, gastronomicznych i wynajmu sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem wraz z usługą przewozu osób.

 

MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 15.06.2018 r. do godz. 12:00 z dopiskiem: „Oferta – usługi gastronomiczno-hotelarskie oraz transportowe”.
  2. Oferty można składać:
  1. osobiście w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, 10-508 Olsztyn ul. A. Mickiewicza pok.21/23 pok. 305 lub 308
  2. przesłać listem poleconym/kurierem na adres Zamawiającego (decyduje data wpływu do Zamawiającego)

 

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza złożenia Oferty w postaci elektronicznej.

 

INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Dariusz Węgierski, Iwona Raczyk tel.: 89 533 84 05, 89 526 43 66 e-mail: wamacoop@wamacoop.olsztyn.pl

Załączniki

Unieważnienie postępowania

Obowiązuje od: 2018-06-20 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (67kb) |

Zapytanie ofertowe

Obowiązuje od: 2018-05-30 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (1 003kb) |

Załączniki do zapytania ofertowego

Obowiązuje od: 2018-05-30 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (93kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.