Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu roli konsultanta rodziny - 5.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu roli konsultanta rodziny - 5.06.2018 r.

Przedmiotem zlecenia: usługa polegająca na pełnieniu roli konsultanta rodziny (forma zatrudnienia: umowa zlecenie). Planowana liczba zatrudnionych w ramach umowy zlecenia osób: minimum 4 osoby (po jednej w gminach: Jonkowo i Purda oraz 2 w gminie Barczewo).
Zakłada się, że jedna osoba w każdej gminie w ramach zlecenia pracowała będzie minimum 60 godzin. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty wspólnej kilku oferentów i zatrudnienia w ramach zlecenia w poszczególnej gminie więcej niż 1 osoby (np. 2, 3, 4 osoby w gminie) pod warunkiem, że łączny wymiar godzin zlecenia w każdej z gmin wyniesie minimum 60 godzin i jednocześnie każdy z oferentów oferty wspólnej spełniał będzie wymogi formalne i merytoryczne wskazane w zapytaniu ofertowym. W przypadku złożenia oferty wspólnej z każdym z oferentów podpisana zostanie oddzielna umowa zlecenia uwzględniająca liczbę godzin usługi i wysokość wynagrodzenia za usługę.

Kod CPV: 98000000-3

 

Nie przewidujemy zgłaszania ofert drogą mailową.

 

Termin zgłaszania ofert: upłynie 13.06.2018 r. o godzinie 10:30

 

Dane kontaktowe:

Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczno-Zawodowego „Jak nie my to kto”

ul. Plac Kombatantów 8/1, 14-300 Morąg

Załączniki

Informacja o wyborze oferty

Obowiązuje od: 2018-06-19 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (16kb) |

Zapytanie ofertowe

Obowiązuje od: 2018-06-05 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (612kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS