Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług Doradcy z zakresu prawno-obywatelskiego oraz usług Psychologa i/lub trenera umiejętności psychospołecznych - 13.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług Doradcy z zakresu prawno-obywatelskiego oraz usług Psychologa i/lub trenera umiejętności psychospołecznych - 13.06.2018 r.

Przedmiot zlecenia: wykonanie usług Doradcy z zakresu prawno-obywatelskiego oraz usług Psychologa i/lub trenera umiejętności psychospołecznych na rzecz 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia Oferty w postaci elektronicznej.

Termin zgłaszania ofert: 22 czerwca 2018 r. do godz. 12:00 z dopiskiem: „Oferta – usługi doradcze”

Oferty można składać:

a) osobiście w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie WAMA-COOP, 10-508 Olsztyn, ul. A. Mickiewicza 21/23 pok.305

b) przesłać listem poleconym/kurierem na adres Zamawiającego (decyduje data wpływu do Zamawiającego)

 

INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Iwona Raczyk tel.: 89 526 43 66, e-mail: i.raczyk@wamacoop.olsztyn.pl

Załączniki

Informacja o wyniku postępowania

Obowiązuje od: 2018-06-26 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (68kb) |

Zapytanie ofertowe

Obowiązuje od: 2018-06-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (894kb) |

Załączniki do zapytania

Obowiązuje od: 2018-06-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (83kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.