Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług noclegowych, gastronomicznych i wynajmu sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem wraz z usługą przewozu osób, WAMA COOP – 20.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług noclegowych, gastronomicznych i wynajmu sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem wraz z usługą przewozu osób, WAMA COOP – 20.06.2018 r.

W związku z realizacją projektu „Wsparcie rodzin na terenie gminy Barczewo”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług noclegowych, gastronomicznych i wynajmu sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem wraz z usługą przewozu osób.


MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 28.06.2018 r. do godz. 09:00 z dopiskiem: „Oferta – usługi gastronomiczno-hotelarskie oraz przewozu osób”.
  2. Oferty można składać:
  • osobiście w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie WAMA-COOP, 10-508 Olsztyn, ul. A. Mickiewicza 21/23 pok.305
  • przesłać listem poleconym/kurierem na adres Zamawiającego (decyduje data wpływu do Zamawiającego).
     
Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej.


INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Dariusz Węgierski i Iwona Raczyk tel.: 89 526 43 66, e-mail: d.wegierski@wamacoop.pl i i.raczyk@wamacoop.pl

 

INFORMACJA Z 22.06.2018 R. Zmiana załączników do zapytania
INFORMACJA Z 26.06.2018 R. UWAGA! Zmiana załączników do zapytania – w dotychczasowej treści zapytania wraz z załącznikami, a także zaproszenia, a następnie odpowiedzi na pytania i zmianie zapytania ofertowego błędnie przytoczono nazwę projektu.

Załączniki

Informacja o wyniku postępowania

Obowiązuje od: 2018-07-17 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (72kb) |

Zapytanie ofertowe – pełna dokumentacja

Obowiązuje od: 2018-06-26 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: ZIP (2 060kb) |

Odpowiedź na pytania – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-06-22 Obowiązuje do: 2018-06-25
Dostępne formaty: PDF (958kb) |

Załączniki poprawione – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-06-22 Obowiązuje do: 2018-06-25
Dostępne formaty: DOCX (92kb) |

Zapytanie ofertowe – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-06-20 Obowiązuje do: 2018-06-25
Dostępne formaty: PDF (904kb) |

Załączniki do zapytania ofertowego – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-06-20 Obowiązuje do: 2018-06-25
Dostępne formaty: DOCX (92kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.