Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowego na usługi doradcy oraz usługi psychologa i/lub trenera umiejętności psychospołecznych na rzecz 60 osób, WAMA-COOP – 27.06.2018 r.

Zapytanie ofertowego na usługi doradcy oraz usługi psychologa i/lub trenera umiejętności psychospołecznych na rzecz 60 osób, WAMA-COOP – 27.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe na usługi Doradcy z zakresu prawno-obywatelskiego oraz usług Psychologa i/lub trenera umiejętności psychospołecznych na rzecz 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ryzykiem ubóstwa, ofiar przemocy domowej, niepełnosprawnych, zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych z min. 25 rodzin, w tym m.in. małżeństwa, partnerzy życiowi, dzieci zamieszkali na terenie gminy Barczewo, znajdującej się w MOF Olsztyn.

 

ZAMAWIAJĄCY:  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, 10-508 Olsztyn, ul. A. Mickiewicza 21/23 pok. 305

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Iwona Raczyk tel.: 89 526 43 66, e-mail: i.raczyk@wamacoop.pl

 

Ofertę należy złożyć do dnia 05 lipca 2018 r. do godz. 12:00 z dopiskiem: „Oferta – usługi doradcze”.

Oferty można składać: 

a) osobiście w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie WAMA-COOP, 10-508 Olsztyn, ul. A. Mickiewicza 21/23 pok. 305 

b) przesłać listem poleconym/kurierem na adres Zamawiającego (decyduje data wpływu do Zamawiającego)  

Obowiązuje od: 2018-06-27

Załączniki

Informacja o wyborze oferty

Obowiązuje od: 2018-07-17 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (69kb) |

Zapytanie ofertowe

Obowiązuje od: 2018-06-27 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (825kb) |

Załączniki do zapytania ofertowego

Obowiązuje od: 2018-06-27 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (84kb) |

Informacja – usługi doradców

Obowiązuje od: 2018-06-27 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (70kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.