Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowe na przebudowę budynku mieszkalnego wraz z dostawą wyposażenia, Fundacja Pomocy Społecznej Nasz Dom Węgorzewo – 27.08.2018 r.

Zapytanie ofertowe na przebudowę budynku mieszkalnego wraz z dostawą wyposażenia, Fundacja Pomocy Społecznej Nasz Dom Węgorzewo – 27.08.2018 r.

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

Przebudowa budynku mieszkalnego wraz z dostawą wyposażenia w ramach projektu „Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej w Węgorzewie poprzez utworzenie mieszkań o charakterze wspieranym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014–2020, Działanie RPWM.09.02.00, Infrastruktura socjalna, Oś priorytetowa: dostęp do wysokiej jakości usług publicznych. 

 

Data rozstrzygnięcia zapytania: 

Termin składania ofert upływa w dniu 12.09.2018r. o godzinie: 12:00.

Ofertę sporządzoną wg zasad przedstawionych w niniejszym zapytaniu należy dostarczyć i/ lub przesłać w zamkniętej i oznakowanej tytułem niniejszego postępowania kopercie, bezpośrednio do siedziby zamawiającego w formie pisemnej na adres: Fundacja Pomocy Społecznej Nasz Dom Węgorzewo, ul. Łuczańska 10, 11-600 Węgorzewo, sekretariat. 

Termin otwarcia ofert upływa w dniu 12.09.2018 r. o godzinie 12:15. 

 

Dane kontaktowe (zamawiającego/ wnioskodawcy):

Fundacja Pomocy Społecznej Nasz Dom Węgorzewo 

ul. Łuczańska 10, 11-600 Węgorzewo 

tel.: 87 427 02 51, fax: 87 427 02 51, 

e-mail: zbigniewsawicki50@gmail.com .com

Obowiązuje od: 2018-08-27
Dostępne formaty: PDF (288kb) |

Załączniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Obowiązuje od: 2018-09-14 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (184kb) |

Załącznik 1

Obowiązuje od: 2018-08-27 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (101kb) |

Załącznik 2

Obowiązuje od: 2018-08-27 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (378kb) |

Załącznik 3

Obowiązuje od: 2018-08-27 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (20 369kb) |

Załącznik 4

Obowiązuje od: 2018-08-27 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (230kb) |

Załącznik 5

Obowiązuje od: 2018-08-27 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (166kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.