Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich dla inwestycji zlokalizowanej na terenie stacji badawczej IRZIBŻ PAN w Popielnie – 29.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich dla inwestycji zlokalizowanej na terenie stacji badawczej IRZIBŻ PAN w Popielnie – 29.10.2018 r.

Krótki opis zamówienia : Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich dla inwestycji realizowanej na terenie Stacji Badawczej IRZIBŻ PAN w Popielnie, w celu ubiegania się o dofinansowanie projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego na Półwyspie Popielniańskim w celu ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych - etap I” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Bioróżnorodność (Ochrona różnorodności biologicznej).

Data rozstrzygnięcia zapytania: 7 listopada godz. 12:00. Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres: m.wysocka@pan.olsztyn.pl

Dane kontaktowe: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn, Monika Wysocka, adres e-mail: m.wysocka@pan.olsztyn.pl, telefon: 87 423 15 19.

 

Załączniki

Informacja o wyniku postępowania

Obowiązuje od: 2018-11-08 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOC (299kb) |

Uzupełnienie wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Obowiązuje od: 2018-11-05 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (390kb) |

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 2

Obowiązuje od: 2018-11-02 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (386kb) |

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 1

Obowiązuje od: 2018-10-31 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (406kb) |

Zapytanie ofertowe

Obowiązuje od: 2018-10-30 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (965kb) |

Umowa

Obowiązuje od: 2018-10-29 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (722kb) |

Załączniki 1

Obowiązuje od: 2018-10-29 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (543kb) |

Załączniki 2

Obowiązuje od: 2018-10-29 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (389kb) |

Załącznik 3

Obowiązuje od: 2018-10-29 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (421kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.