Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Spotkanie informacyjne z Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się w Olsztynie

Informacje o spotkaniu

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne w Olsztynie z Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się. Podczas spotkania przedstawione zostaną główne założenia konkursów  nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/17 oraz nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-002/17 w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na następujący typ projektu:

  • Realizacja programów profilaktycznych opracowanych na szczeblu krajowym pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia w zakresie raka jelita  grubego oraz zakresie raka piersi, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne

Konkurs skierowany jest do:

  • Podmiotów leczniczych,
  • Jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń,
  • Jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego,
  • Organizacji pozarządowych lub organizacji non-profit posiadających doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych,
  • Podmiotów ekonomii społecznej posiadających doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych,
  • Pracodawców.

Miejscem realizacji projektu będzie całe województwo warmińsko-mazurskie.


Termin i miejsce spotkania

27 marca 2017 r. w godzinach 10.00-13.30, Olsztyn

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, ul. Głowackiego 17 (wejście od Teatru Lalek), sala 105/106

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

Warunki uczestnictwa

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 22 marca  2017 r. godz. 12.00

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

 

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa.

Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Przed spotkaniem zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową  i do przesłania na adres e-mail: e.wojczulanis@warmia.mazury.pl ewentualnych pytań. Dzięki temu podczas spotkania będziemy mogli przekazać Państwu niezbędne wyjaśnienia.

Więcej informacji

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Koordynacji Promocji

tel. (89) 512 51 84

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS