Bezpłatne Wbinarium - Zmiany w świetle nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Weź udział w szkoleniach i konferencjach

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię szkolenie lub konferencję:

Temat:

Kim jesteś:

Zobacz w wybranym terminie:
(format daty YYYY-MM-DD)

od:
do:

Dostępne 446 szkoleń i konferencji ze wszystkich kategorii

Styczeń

25

Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020 – grupa 5

od: 2018-01-25 08:00 do: 2018-01-25 16:15
kategoria: Zamówienia publiczne
OLSZTYN - Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Styczeń

24

Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020 – grupa 4

od: 2018-01-24 08:00 do: 2018-01-24 16:15
kategoria: Zamówienia publiczne
OLSZTYN - Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Styczeń

23

Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020 – grupa 3

od: 2018-01-23 08:00 do: 2018-01-23 16:15
kategoria: Zamówienia publiczne
OLSZTYN - Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Styczeń

22

Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020 -grupa 2

od: 2018-01-22 08:00 do: 2018-01-22 16:15
kategoria: Zamówienia publiczne
OLSZTYN - Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońskiej 91A.

Styczeń

17

Pomoc publiczna w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020

od: 2018-01-17 08:00 do: 2018-01-17 16:15
kategoria: Przygotowanie dokumentacji
OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Styczeń

16

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w projektach EFS w ramach RPO WiM 2014-2020

od: 2018-01-16 08:00 do: 2018-01-16 16:15
kategoria: Przygotowanie dokumentacji
OLSZTYN - Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Styczeń

15

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w projektach EFRR w ramach RPO WiM 2014-2020

od: 2018-01-15 08:00 do: 2018-01-15 16:15
kategoria: Przygotowanie dokumentacji
OLSZTYN - Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Styczeń

12

Rozliczanie i realizacja projektów z EFS – metody uproszczone i zatrudnienie personelu w ramach RPO WiM 2014-2020

od: 2018-01-12 08:00 do: 2018-01-12 16:15
kategoria: Rozliczanie projektu
OLSZTYN - Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońskiej 91A.

Styczeń

8

Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020 -grupa 1

od: 2018-01-08 08:00 do: 2018-01-08 16:15
kategoria: Zamówienia publiczne
OLSZTYN - Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońskiej 91A.

Grudzień

21

Spotkanie informacyjne - programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci, Działanie 11.2.1 w Olsztynie

od: 2017-12-21 10:00 do: 2017-12-21 13:30
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie ul. Głowackiego 17/wejście od Teatru Lalek

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS