Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Harmonogram

2017 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2017 rok – aktualizacja z 27 marca 2017 r.

Wykaz zmian w Harmonogramie z 27.03.2017 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2017 rok - aktualizacja z 14 lutego 2017 r.

Wykaz zmian do ostatniej wersji harmonogramu - obowiązuje od 14 lutego 2017 r.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2017 rok - aktualizacja z 27 grudnia 2016 r.

Wykaz zmian do ostatniej wersji harmonogramu - obowiązuje od 27 grudnia 2016 r.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2017 rok

 

 

Komunikat w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie w Poddziałaniu  9.3.5 Infrastruktura edukacji przedszkolnej z 14 lutego 2017 r.

 

2016 r.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2016r. - aktualizacja z 29 sierpnia 2016 r.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2016 r. - aktualizacja z 26 lipca 2016 r.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2016 r. 

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2016 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2016 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2016 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2016 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2016 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2016 r.

 

Komunikat w sprawie zmiany alokacji w Poddziałaniach 9.1.1 i 9.1.2 - 30 listopada 2016 r.

Komunikat w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie w Działaniu 5.1 Gospodarka odpadowa - 28 listopada 2016 r.

Komunikat w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie w poddziałaniu 2.3.2 (typ 1)

Komunikat w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie w działaniu 3.2 E-zdrowie

Komunikat w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie w Działaniu 5.1 Gospodarka odpadowa

Komunikat w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie w Poddziałaniu 4.4.2 Mobilny MOF (ZIT Olsztyna)

Komunikat w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie w Poddziałaniu 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu

Komunikat w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie w działaniu 3.2 E-zdrowie

 

2015 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2015 r. - aktualizacja z 24 listopada 2015 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2015 r.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

facebook
YouTube
kanał RSS