bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów z Poddziałania 11.1.3 ZIT Ełk

Informacje o spotkaniu

SPOTKANIE ODWOŁANE!

W związku z odwołaniem spotkania informacyjengo Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na konsultacje  w ramach trwającego naboru z Poddziałania 11.1.3 Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym świadczone przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk.

 Bliższe informacje uzyskacie Państwo pod nr telefonu 89 512 95 34.

Zapraszamy na drugie bezpłatne spotkanie informacyjne w Ełku z Poddziałania 11.1.3 Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym świadczone przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk. Podczas spotkania przedstawione zostaną główne założenia konkursu
nr RPWM.11.01.03-IZ.00-28-001/17, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na następujący typ projektu:

Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. CIS, KIS, ZAZ oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem WTZ.

Finansowanie wsparcia świadczonego osobom zagrożonym ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym powinno odbywać się:

  1. w nowo utworzonych podmiotach,
  2. w istniejących podmiotach.

Konkurs skierowany jest do:

  • Wszystkich podmiotów działających, na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Miejscem realizacji projektu jest obszar Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku (Miasto Ełk i Gmina wiejska Ełk).

Termin i miejsce spotkania

12 czerwca 2017 r. w godzinach 10.00-13.30, Ełk

O miejscu spotkania poinformujemy przy potwierdzaniu uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa

1) wypełnienie  formularza zgłoszeniowego do 8 czerwca 2017 r. godz. 14.00

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa.

Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Przed spotkaniem zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową (strona z ogłoszeniem naboru).

Więcej informacji

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Koordynacji Promocji

tel. (89) 512 51 84

 

Pliki do pobrania

Agenda spotkania informacyjnego

2017-06-01

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS