bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych benficjentów z poddziałania 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg

Informacja o spotkaniu

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza na kolejne bezpłatne spotkanie informacyjne adresowane do zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach Poddziałania 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg.

Na spotkaniu prelegenci przedstawią założenia konkursu, w którym można otrzymać dofinansowanie na:

- Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),

- Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),

- Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego, poprzez realizację kompleksowych programów wspierających szkołę/placówkę systemu oświaty,

- Wsparcie uczniów w zakresie działań z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego,

 - Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki,

- Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,

- Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.

Wnioski mogą składać:

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu

  • realizujące projekt na obszarze gmin: Miasta Elbląg, Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary oraz Powiatu Elbląskiego (w obszarze gmin: Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary)
  • z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

*Osoby fizyczne prowadzące wyłącznie działalność oświatową nie mogą ubiegać się
 o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu.

Zgodnie z definicją kryterium specyficznego obligatoryjnego nr 1, Wnioskodawcą musi być organ prowadzący szkołę/placówkę systemu oświaty na obszarze ZIT bis Elbląg, w której realizowany będzie projekt lub inny podmiot prowadzący statutową działalność w zakresie edukacji realizujący projekt w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę/placówkę na obszarze ZIT bis Elbląg, w której realizowany będzie projekt.  

 

Termin i miejsce spotkania

22 czerwca 2017r. w godzinach 10.00-14.15

Elbląg

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul.Skrzydlata 1, 82-300 Elbląg

 

Warunki uczestnictwa

1) wypełnienie  formularza zgłoszeniowego do  19 czerwca 2017 r., do godz. 10.00,

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

 

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa, jednak nie później niż na 2 dni przed planowanym spotkaniem.

Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Więcej informacji

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Koordynacji Promocji

tel. (89) 512 51 84

Pliki do pobrania

Agenda spotkania informacyjnego

2017-06-14

prezentacja założenia konkursu

2017-06-23

prezentacja zatrudnianie nauczycieli

2017-06-23

prezentacja kwoty ryczałtowe

2017-06-23

prezentacja standard minimum

2017-06-23

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS