Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wydłużenie oceny formalnej wniosków

Przewodniczący Komisji Oceny Projektów (KOP) podjął decyzję o przedłużeniu oceny formalnej wniosków złożonych na konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-006/16.

Planowany termin zakończenia oceny formalnej to 9 września 2016 r.

Wydłużenie terminu oceny formalnej wynika z zaangażowania w tym samym czasie członków KOP również do oceny w konkursach nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/16 oraz RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/16, w związku z czym niezbędne było powołanie ekspertów zewnętrznych do oceny wniosków.

Procedura powołania ekspertów do oceny wniosków w ramach konkursu spowodowała konieczność wydłużenia terminu zakończenia oceny formalnej.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.