Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Raporty o inteligentnych specjalizacjach regionu

 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zakończył prace nad raportami dotyczącymi potencjału innowacyjnego i rozwojowego przedsiębiorstw z obszarów inteligentnych specjalizacji. Eksperci zbadali trzy kluczowe obszary regionu: ekonomię wody, drewno i meblarstwo oraz żywność wysokiej jakości.

 

Raporty zawierają charakterystykę, aspiracje i potrzeby firm skupionych wokół inteligentnych specjalizacji regionu. Przeanalizowano także dotychczasowe wsparcie publiczne i potrzeby finansowe w perspektywie 2014-2020. 

 

Inteligentne specjalizacje, to nowy instrument Unii Europejskiej, który zobowiązuje regiony do wybrania tych dziedzin, w których chcą się specjalizować i podnosić konkurencyjność. Na rozwój specjalizacji unia przeznaczyła największą pulę piniędzy w perspektywie finansowej 2014-2020. 


Drewno i meblarstworaport końcowy
Żywność wysokiej jakości - raport końcowy
Ekonomia wody - raport końcowy

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS