Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny formalnej

30 sierpnia 2016 r. zakończono weryfikację wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/16 w związku z upływem terminu na uzupełnienie/poprawę ostatniego wniosku, który został skierowany do uzupełnienia/poprawy na etapie weryfikacji wymogów formalnych. 

Lista wniosków  zakwalifikowanych do etapu oceny formalnej

Ocena formalna rozpoczęła się 10 sierpnia 2016 r. i będzie trwać do 16 września. 2016 r. (na podstawie decyzji Przewodniczącego KOP o przedłużeniu oceny formalnej).
W pierwszej kolejności ocenie formalnej podlegają wnioski spełniające wszystkie wymogi formalne. Natomiast w przypadku wniosków skierowanych do uzupełnienia/poprawy na etapie  weryfikacji wymogów formalnych, ocena formalna dokonywana jest po otrzymaniu przez IOK uzupełnionego/poprawionego wniosku.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS