Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Projekty wybrane do dofinansowania

6 września 2016r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 24/377/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25.04.2016r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/15.

 

W ramach ww. konkursu jeden projekt otrzymał ocenę pozytywną i został wybrany do dofinansowania.

Pliki do pobrania

Lista projektów wybranych do dofinansowania

2016-09-08

Lista członków Komisji Oceny Projektów

2016-09-08

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS