Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wydłużenie terminu oceny kryteriów formalno-merytorycznych – aktualizacja Regulaminu konkursu

26 września 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję w sprawie wydłużenia terminu oceny kryteriów formalno-merytorycznych wniosków w ramach konkursu nr RPWM.05.04.01-IZ.00-28-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, Poddziałanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur.

Powyższe uwarunkowane jest obowiązkiem doręczania Wnioskodawcom pism wzywających do złożenia dodatkowych wyjaśnień/informacji na etapie oceny formalno-merytorycznej przesyłką za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, co spowodowało, iż termin przewidziany w Regulaminie konkursu na etap weryfikacji wymogów formalnych nie zostanie dotrzymany i wymaga wydłużenia o 11 dni kalendarzowych tj. z 60 dni na 73 dni kalendarzowych.

Wskazania wymaga, iż w myśl § 11 ust. 2 Regulaminu konkursu nr RPWM.05.04.01-IZ.00-28-001/16 „W szczególnych przypadkach (np. duża liczba wniosków, zdolność Instytucji do oceny wniosków), może zostać podjęta decyzja o wydłużeniu terminu weryfikacji wymogów formalnych wniosków”.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.05.04.01-IZ.00-28-001/16 nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.


Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pliki do pobrania

Aktualizacja Regulaminu konkursu

2016-09-29

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS