Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Konferencja – podsumowanie wdrażania w 2019 r. RPO WiM 2014–2020, 3 grudnia 2019 r.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Komunikat w niejasności w opisie kryteriów punktowych

W związku ze stwierdzoną niejasnością w opisie kryteriów punktowych w Poddziałaniu 1.4.2 Schemat A Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w Poddziałaniu 1.4.2 Schemat A,  Kryteria merytoryczne punktowe, kryterium nr 4 Liczba przedsiębiorstw których oferta włączona zostanie do pakietu – maksymalna wartość  punktów do uzyskania wynosi 5 pkt.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS