Weź udział w naszej zabawie. Do wygrania nawet 10 tys. zł!
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wydłużenie oceny merytorycznej wniosków

Przewodniczący Komisji Oceny Projektów (KOP) podjął decyzję o przedłużeniu oceny merytorycznej wniosków złożonych na konkurs nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/16

Planowany termin zakończenia oceny merytorycznej to 14 października 2016 r.

Wydłużenie terminu oceny wynika z dużej liczby wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu (73 wnioski) oraz złożonej oceny merytorycznej wniosków, na którą składa się m.in. mechanizm wyjaśnień udzielanych przez Wnioskodawców do kryterium merytorycznego zerojedynkowego C1, możliwość warunkowania niektórych kryteriów merytorycznych zerojedynkowych i punktowych, jak również zaangażowanie w ocenę ekspertów zewnętrznych.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS