Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wydłużenie oceny merytorycznej wniosków do 31 października

Informujemy, że Przewodniczący Komisji Oceny Projektów (KOP) podjął decyzję o ponownym przedłużeniu oceny merytorycznej wniosków złożonych na konkurs nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/16.

Planowany termin zakończenia oceny merytorycznej to 31 października 2016 r.

Wydłużenie terminu oceny wynika z dużej liczby wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu (73 wnioski), przy jednoczesnym trwaniu oceny merytorycznej w ramach innych ogłoszonych przez Instytucję konkursów (w ramach Poddziałania 2.2.1, Poddziałania 2.4.1). Wydłużenie terminu oceny wynika również z konieczności skierowania części wniosków do trzeciej oceny w związku z rozbieżnościami w ocenie wniosków.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS