Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Komunikat w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie w poddziałaniu 2.3.2 (typ 1)

Z przykrością informujemy, że z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 nie jest możliwe ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie w poddziałaniu 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych (typ 1). Konkurs planowany był na listopad 2016 roku.

 

W styczniu 2016 r., w poddziałaniu 2.3.2 (typ 1), przeprowadzono nabór nr RPWM.02.03.02-IZ.00-28-001/15. W wyniku konursu wybrano do dofinansowania projekty jednego podmiotu. Wkrótce okazało się, że nie jest możliwe podpisanie umowy o dofinansowanie. Dlatego też zaplanowano przeprowadzenie nowego naboru na listopad. W chwili, gdy przyczyny formalne ustały, podpisano umowy o dofinansowanie z Wnioskodawcą wyłonionym we wcześniejszym konkursie.

 

Mając na względzie fakt, że regulamin konkursu wskazywał, iż w jego wyniku wyłoniony zostanie tylko jeden operator dla każdego podregionu województwa, ogłoszenie kolejnego naboru, który skutkowałby wyborem kolejnych operatorów dla obsługiwanych już obszarów, stało się bezzasadne.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS