Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Na wsparcie dla przedsiębiorców

W ramach RPO 2014-2020 został opracowany Warmińsko-Mazurski System Finansowania Usług Rozwojowych, zwany również WA-MA FUR System. Jest to system dystrybucji środków finansowych z EFS przeznaczonych na wspieranie adaptacyjności przedsiębiorców i pracowników.

 

Za pośrednictwem operatorów mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy (w tym osoby pracujące na własny rachunek) mogą uzyskać dofinansowanie usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

W sumie  zostaną podpisane umowy o wartości ponad 80 mln zł  (80 234 652 PLN).

 

Zadaniem operatorów jest obsługa mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, czyli:

 • rozpoznanie potrzeb firmy (firmy mogą się ze swoimi potrzebami zgłaszać do operatorów, ale też doradcy mobilni operatorów będą docierać do przedsiębiorców w terenie)
 • pomoc w doborze odpowiednich szkoleń i firm szkoleniowych
 • załatwienie wszelkich formalności i dokumentów za przedsiębiorcę
 • refinansowanie poniesionych kosztów szkoleń.

Ideą jest uproszczenie procedur oraz ułatwienie i przyspieszenie dostępu do szkoleń dla pracodawców.

Wybrani w drodze konkursu operatorzy realizują projekty przez okres 30 miesięcy, od 1 października 2016 roku do 31 marca 2019 roku.

 

Dystrybucja środków EFS odbywa się na zasadzie refundacji poniesionych kosztów. Oznacza to, że operator zwraca część kosztów MŚP, w zależności od poziomu dofinansowania, po zakończeniu ich uczestnictwa w usłudze rozwojowej i ocenie w RUR (baza usług rozwojowych prowadzona przez PARP).
Maksymalne dofinansowanie – 80 %.Maksymalna kwota wsparcia ze środków EFS przypadająca na jedno MŚP w okresie 2016-2023 nie może przekroczyć kwoty 70 tys. zł.

Operatorzy zostali wyłonieni, w wyniku konkursu, oddzielnie dla każdego subregionu województwa warmińsko-mazurskiego.

W subregionie olsztyńskim zostaną zrealizowane projekty o łącznej wartości 32 533 659 PLN (w tym dofinansowanie EFS 27 145 981 PLN). Rolę operatorów pełnią:

 • Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”
 • Techpal Sp. z o.o.
 • Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych

W subregionie elbląskim zostaną zrealizowane projekty o łącznej wartości 23 595 594 PLN (w tym dofinansowanie EFS 19 818 037 PLN). Rolę operatorów pełnią:

 • Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”
 • Techpal Sp. z o.o.

W subregionie ełckim zostaną zrealizowane projekty o łącznej wartości 24 105 398 PLN (w tym dofinansowanie EFS 20 145 500 PLN). Rolę operatorów pełnią:

 • Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”
 • Techpal Sp. z o.o.
 • Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych.

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.