Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Komunikat dotyczący kryteriów wyboru Wykonawcy z 21.11.2016 r.

W związku z wątpliwościami potencjalnych Wnioskodawców poddziałania 1.3.2 dotyczącymi poprawności przeprowadzenia analizy rynku w celu konkurencyjnego wyboru podmiotu świadczącego usługi doradcze
i szkoleniowe, WMARR S.A. w Olsztynie informuje, że kryteria obowiązujące przy wyborze Wykonawcy usług:

a) posiadanie doświadczenia w wykonywanych/ realizowanych usługach związanych z przedmiotem zamówienia, tj. Wykonawcy, który w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykaże się realizacją min. 10 usług związanych z przedmiotem zamówienia średniorocznie w przypadku usług;

b) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) dysponowanie (lub możliwość pozyskania) wymaganą do realizacji projektu technologią (jeśli dotyczy);

mogą zostać spełnione również przez konsorcjum podmiotów, które łącznie złożą Wnioskodawcy ofertę. Jednocześnie informujemy, że poszukując podmiotu, który wyświadczy usługę, np. opracowania modelu biznesowego, Wnioskodawca powinien sprawdzić, czy dany Wykonawca ma doświadczenie konkretnie w tego typu zleceniach, a nie w zakresie jakichkolwiek usług doradczych.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.