Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Komunikat w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie w Działaniu 5.1 Gospodarka odpadowa

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 nie jest możliwe ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie w Działaniu 5.1 Gospodarka odpadowa. Rozpoczęcie naboru w ramach konkursu planowane było na grudzień bieżącego roku.

Brak uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego uniemożliwia wybór projektów do dofinansowania w ramach Działania 5.1.

W konsekwencji Instytucja Zarządzająca jest zmuszona przesunąć termin naboru w Działaniu 5.1 Gospodarka odpadowa do czasu uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS