Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Informacja o zaplanowanych na styczeń 2017 r. pracach Komisji Oceny Projektów

Informujemy, że obecnie w ramach konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/16 trwają prace związane z:

- wysyłką pism do Wnioskodawców informujących o wynikach oceny merytorycznej wniosków;

- negocjacjami z Wnioskodawcami, których wnioski zostały ocenione pozytywnie;

- weryfikacją Kart oceny merytorycznej wniosków.

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS