Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu - obowiązuje od 23 stycznia 2017 r.

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z 23 stycznia  2017 r. uległ zmianie Regulamin konkursu: RPWM.01.04.02-28-IP.00-28-001/16, Poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – Schemat B, Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W Regulaminie wprowadzono następujące zmiany:

  § 7 ust. 4  - otrzymuje  brzmienie: „Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to luty 2017 r.”

Zmiana ma charakter porządkowy oraz wynika z konieczności dostosowania zapisów Regulaminu w zakresie terminu oceny formalno – merytorycznej, której zakończenie przypada na 06.02.2017 r. i terminu rozstrzygnięcia konkursu.


Zmiana obowiązuje od 23.01.2017r.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2017-01-23

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS