Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi z 14.02.2017 r.

Opis przedsięwzięcia:

Gmina nie prowadzi działalności opodatkowanej na wytworzonym w wyniku dofinansowania majątku. Jest właścicielem ww. stacji uzdatniania wody i pozostanie właścicielem, ale użytkownikiem będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w którym gmina na 100% udziałów. Przedsiębiorstwo prowadzi statutową działalność w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę.
Istniejąca stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest na terenie aglomeracji jest głównym dostawcą wody dla gminy, jej stan jest fatalny i chcemy w ramach działania 5.2 złożyć wniosek na przebudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody (ok 3 mln zł).

1. Czy Vat jest kwalifikowalny, w przypadku kiedy gmina nie ma możliwości jego odzyskania?

Zgodnie z wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków VAT jest kosztem niekwalifikowalnym.

2. Czy możemy aplikować o środki na przebudowę i czy mamy szanse na uzyskanie dofinansowania?

Tego typu projekty są dopuszczalne w działaniu 5.2, natomiast należy przeanalizować projekt pod kątem kryteriów merytorycznych punktowych, czy projekt uzyska wymagane minimum 50% z maksymalnej liczby punktów (maks 54 pkt.), aby przejść pozytywnie ocenę i otrzymać dofinansowanie?

Projekty dotyczące zaopatrzenia w wodę mogą być realizowane jedynie na tych obszarach aglomeracji, które zostały wcześniej wyposażone w system kanalizacji lub na odcinkach, gdzie budowie wodociągu towarzyszyło będzie tworzenie systemu kanalizacji.

 

 3. Jaki jest poziom zaliczkowania dla jst? We wzorze umowy jest 95% dofinansowania Projektu z wyłączeniem jst.

Co do zasady 95%, warto jednak zwrócić uwagę, że roboty finansowane z zaliczki muszą być wykonane, a na rozliczenie zaliczki jest 30 dni.


4. Czy dofinansowanie w ramach tego działania jest pomocą de minimis?

Projekty z 5.2 nie są objęte pomocą publiczną, w załączeniu opracowanie dotyczące pomocy publicznej w sektorze wodno-ściekowym.

Pliki do pobrania

Pomoc państwa w sektorze wodno-ściekowym

2017-02-14

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS