Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu – 27 lutego 2017 r.

Komunikat

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 27.02.2017 r. zmianie uległ Regulamin konkursu w zakresie:

 

- paragraf 7 ust. 4 Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu wydłużono z kwietnia do czerwca 2017 r.

Paragraf  przyjmuje brzmienie: „Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2017 r.”

 

- paragraf 10 ust. 1 wydłużono termin na weryfikację wymogów formalnych do 151 dni, tj. do 31.03.2017 r.

Paragraf przyjmuje brzmienie: „Zarejestrowane wnioski złożone w terminie, podlegają weryfikacji wymogów formalnych w terminie 151 dni od  dnia zamknięcia naboru, o którym mowa w § 7. IP może dokonywać weryfikacji wniosków przed dniem zakończenia naboru wniosków”.

 

- paragraf 10A ust. 1 wydłużono termin na weryfikację wymogów formalnych do 151 dni, tj. do 31.03.2017 r.

Paragraf  przyjmuje brzmienie: „Zarejestrowane wnioski złożone w terminie, podlegają weryfikacji wymogów formalnych w terminie 151 dni od  dnia zamknięcia naboru, o którym mowa w § 7. IP może dokonywać weryfikacji wniosków przed dniem zakończenia naboru wniosków”.

 

Zmiany wynikają z konieczności wydłużenia terminu weryfikacji wymogów formalnych, co podyktowane jest nieodbieraniem korespondencji przez Wnioskodawców, do których zostały wysłane pisma o uzupełnienia braków formalnych.

 

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu z 27.02.2017 r.

2017-02-27

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS